Legal Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Het gebruik van de diensten van Multiline betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Multiline en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de Multiline-website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Multiline. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Aansprakelijkheid

Multiline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Multiline garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Multiline is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Multiline gewaarschuwd werd voor zulke schade. Het is mogelijk dat Multiline een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Multiline is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacyverklaring

Deze privacyregeling is van toepassing op de Multiline website en op alle online initiatieven van Multiline.

Gebruik van ons contactformulier

Wanneer u informatie aanvraagt via het contactformulier, bewaren wij uw contactgegevens in onze database. De verzamelde informatie wordt gebruikt om het contact met u te kunnen onderhouden en de gevraagde diensten uit te kunnen voeren.

Doeleinden

Alle verzamelde informatie wordt gebruikt voor onderstaande doeleinden:

- uitvoering van onze diensten/overeenkomsten, productie van verlichting en de verzending ervan, opsturen van gevraagde informatie of stalen, opvolging van projecten, offertes of aanvragen, prospectie, promotie van onze producten, beheer van ons klantensysteem, public relations, enz.;
- e-mailmarketing: Multiline zal u op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief doormailen met informatie omtrent nieuwe producten, projecten of events (zoals beurzen, uitnodiging voor workshop, enz);
- direct marketing: de vertegenwoordigers van Multiline kunnen uw gegevens gebruiken om rechtstreeks met u een afspraak in te plannen of vrijblijvend langs te komen voor een productvoorstelling.

Derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (bv. levering van goederen).

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en opverbetering ervan mits schriftelijk verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijnpersoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u uit teschrijven voor de nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Multiline maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Multiline gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. De cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Op basis hiervan kunnen wij onze diensten verbeteren en aanpassen aan de noden van onze bezoekers.

Wijziging en kennisgeving van deze privacyverklaring

Multiline behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Onze gegevens :
Multiline Licht nv
Europaweg 1
3960 Lummen
info@multiline-licht.com
+32 (0)11 45 02 60